محور بوگی

  • Bogie axle

    محور بوگی

    Axe سخنگو یا درام Bogie مجموعه ای از سیستم تعلیق با محورهایی است که در زیر یک نیمه تریلر یا یک کامیون نصب شده است. محور بوگی معمولاً دارای دو محور بلندگو / عنکبوت یا دو محور طبل است. طول محورها متفاوت است که به طول تریلر یا کامیون بستگی دارد. ظرفیت محور یک بوگی 24 تن ، 28 تن ، 32 تن ، 36 تن است. بسیاری از کاربران دوست دارند آنها را فوق العاده صدا کنند 25T ، super 30T و super 35T.