قطعات محور فووا

  • FUWA American style main parts for axles

    FUWA قطعات اصلی به سبک آمریکایی برای محورها

    درام و توپی ترمز مختلف 8T 9T 11T 13T 15T 16T 18 T 18T 20T FUWA برای نیمه تریلر ، کامیون و تانکر با آستر ترمز و کفش ترمز با کیفیت بالا.

    سایر قطعات اصلی عبارتند از: تیرآهن محکم تر ، تنظیم شل ، مهره قفل ، یاتاقان ، محفظه ترمز ، مهره چرخ ، درپوش توپی ، پوشش گرد و غبار ،

    کیت تعمیر لنت ترمز فووا و کیت تعمیر میل بادامک و غیره