محور فرمان

  • Steering axle

    محور فرمان

    چگونه می توان با این مسئله کنار آمد که چرخ های کامیون پس از فرمان نمی توانند به طور خودکار به موقعیت مناسب برگردند؟ دلیل اصلی اینكه چرخ های اتومبیل پس از فرمان می توانند به طور خودكار به موقعیت مناسب برگردند این است كه موقعیت فرمان نقش تعیین كننده ای دارد. Kingpin Caster و شیب Kingpin نقش تعیین کننده ای در بازگشت اتوماتیک فرمان دارند. اثر درست کردن کینگ پین مربوط به سرعت خودرو است ، در حالی که اثرات ...